Referències i notícies


Limitadors CESVA al Festival Sónar 2011 de Barcelona

Els limitadors CESVA van estar presents en l'última edició del Festival Internacional de Música Avançada i Art Multimèdia Sónar 2011. El model CESVA LRF-04 va ser l' escollit per l'empresa CROMA 440, per sonoritzar l'espai Sónar Village on van tenir lloc Sónar Dia i Sónar kids.
 

Sónar és un festival únic en el seu format i continguts i un referent internacional gràcies a la seva oferta cultural que reuneix els artistes i tendències més consolidades de la música electrònica.
La instal·lació dels limitadors CESVA va permetre el control dels nivells sonors generats durant el Festival, assegurant que no se superessin els límits permesos en matèria de contaminació acústica segons normativa i ajudant a protegir el públic assistent i als treballadors del festival dels riscos derivats de l'exposició a alts nivells sonors. Tot això, garantint la màxima qualitat musical durant tot el Festival.


L'Ordenança general del medi ambient de Barcelona preveu, per als espectacles musicals i concerts realitzats a l'aire lliure susceptibles de superar els nivells guia estipulats, mesures complementàries per a disminuir l' impacte sonor i limitar les emissions.