Què és el sistema LIDACO?

LIDACO (Limiter Data Control) és un sistema telemàtic per a la visualització de dades, anàlisi i programació de Limitadors CESVA; una solució completa per al control i la inspecció d’activitats d’oci, sense desplaçaments i amb l’ objectiu d’ obtenir la màxima eficàcia amb el mínim esforç: temps de dedicació reduït i optimització dels recursos.

Com funciona el sistema LIDACO?

El sistema LIDACO està basat en la instal. lació d’equips limitadors-enregistradors CESVA, els quals controlen i registren els nivells sonors (emissió i immissió) i les incidències que poden succeir en qualsevol activitat ( bars, pubs, terrasses, restaurants...). El sistema comprèn el REGISTRE de dades i la TRANSMISSIÓ AUTOMÀTICA d’aquestes a un servidor segur certificat ( sense intermediaris), així com el seu EMMAGATZEMATGE per a consultes i inspeccions futures des del portal www.lidaco.com.


L’accés al portal on-line es realitza a través de qualsevol navegador d’ Internet, sense necessitat d’ instal.lar programes i només a usuaris autoritzats. LIDACO analitza totes les dades de tots els limitadors (nivells i incidències) i informa de les activitats amb més “ incidències”. Així, només és necessari dedicar temps a les activitats realment “problemàtiques”, sense necessitat d’analitzar seqüencialment totes les dades. El portal permet veure, entre d’altres, els nivells de pressió acústica de l’activitat ( gràfica i numèricament), la duració de les incidències esdevingudes ( equip manipulat, font no controlada, sensor inactiu, passades de nivell. etc.), la programació del limitador, així com la seva localització en un plànol interactiu del municipi. També, generar informes PDF amb taules i gràfics dels nivells, límits i incidències de cada activitat.


El portal on-line permet programar els horaris de sessió del limitador, sense necessitat de desplaçar-se fins l’activitat ( només disponible pel LRF-05).


Amb LIDACO tindrà la millor RADIOGRAFIA del funcionament de les activitats sorolloses per poder realitzar una completa AVALUACIÓ, SUPERVISIÓ i li facilitarà la PRESA DE DECISIONS, després de qualsevol incidència.


Avantatges del sistema LIDACO


 • Recollida de dades sense desplaçaments ni intermediaris.
 • 100% web. Sense instal.lar software.
 • Accés 24h des de qualsevol dispositiu: Ordenador, Tablet, Smartphone, …
 • Anàlisi automàtic on-line: LIDACO ressalta les incidències més greus. No és necessari analitzar totes les dades seqüencialment.
 • Entorn intuïtiu : fàcil maneig.
 • Programació on-line d’ horaris i del nivell màxim de forma remota, sense desplaçaments a l’activitat.
 • La qualitat de la informació obtinguda permet realitzar polítiques per reduir denúncies.
 • Estalvi de costos, augment de l’eficiència, disminució del temps dedicat, optimització dels recursos.
 • Radiografia del funcionament de las activitats: facilita la presa de decisions.
 • LIDACO permet abordar el control i supervisió d’ activitats sorolloses que abans no era possible.

Qui i com donar-se d'alta a LIDACO?


 • Si és un ajuntament i vol controlar tots els limitadors CESVA instal.lats en el seu municipi: Premi aquí
 • Si vol ser un instal.lador oficial de limitadors CESVA: Premi aquí
 •  Si té una activitat i vol que el seu limitador tingui connexió a LIDACO ( transmissió telemàtica de dades): Premi aquí