Tot al núvol: dades, anàlisi i programació

Des de qualsevol part del món, sense instal.lar software i a través de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet (ordinador, tablet, Smartphone,etc.), podrà accedir 24h al portal on-line www.lidaco.com. Des del nou portal podrà consultar totes les dades dels limitadors. A l’accedir-hi, LIDACO fa un anàlisi de les activitats amb incidències més greus, d’aquesta manera només fa falta analitzar les activitats problemàtiques.

LIDACO també permet programar sense desplaçaments tant els horaris com els nivells màxims dels limitadors....

Sense desplaçaments, ni intermediaris

Totes les dades dels limitadors-enregistradors CESVA es transmeten automàticament via GPRS, ADSL (LAN) o Wi-Fi a través d’ una connexió segura certificada a una base de dades allotjada en un servidor web amb certificat d’encriptació i seguretat. LIDACO permet que es connectin un número il.limitat d’equips.
La transmissió és directa, sense intermediaris i sense possibilitat d’errors de transcripció. La viabilitat de supervisar una xarxa de limitadors, ara ja si és possibles: Sense desplaçaments, reduint el temps de dedicació i optimitzant els recursos.
...

Transmissió segura de dades

Totes les dades dels nostres equips limitadors-enregistradors CESVA es transmeten automàticament a LIDACO via GPRS o LAN (per a utilitzar comunicacions com: ADSL, cable, fibra òptica FTTH, 3G, LTE, Satèl.lit, etc.) a través d’una connexió segura i certificada. Tant l’encriptació com la seguretat de la transmissió de dades i l’emmagatzematge de les dades ubicades en la base de dades del nostre servidor SSL, estan certificats per la coneguda empresa Thawte....

Entorn multiusuari

L’accés a LIDACO només està permès a usuaris autoritzats i està restringit per usuari i contrasenya.LIDACO és un sistema multiusuari amb estructura piramidal. En el vèrtex està l’usuari únic Administrador amb accés a totes les dades i amb privilegis per crear i donar accés a més usuaris (Inspectors, Instal.ladors o Propietaris). Cada perfil d’usuari té accés a una informació determinada....

Anàlisi automàtic d'incidències

Els limitadors CESVA controlen i registren els nivells sonors (emissió i immissió) i les incidències que poden originar-se en qualsevol activitat: bars, pubs, terrasses, gimnasos, etc.  Amb LIDACO el control i seguiment d’aquestes activitats ara  és possible. Ja no és necessari analitzar totes les activitats seqüencialment en busca d’incidències. LIDACO, per al període d’ anàlisi desitjat, classifica les activitats segons la seva gravetat.
A més, també disposa de l’ opció “ressaltar incidències” que avalua només les incidències més greus, tenint en compte la seva tipologia i durada. Això permet dedicar el mínim temps imprescindible per a l’anàlisi de les activitats..

Informació organitzada per pestanyes

A part de l'accés directe als intervals i activitats més problemàtiques, LIDACO ofereix un entorn visual intuïtiu i fàcil d'utilitzar, tant per personal tècnic com administratiu, que permet accedir de forma ràpida a la informació desitjada. Tota la informació està organitzada per pestanyes en una única pantalla, on es té accés a les dades de contacte i localització de les activitats en un mapa interactiu del municipi, les activitats de les que no s'ha rebut informació amb un diagnòstic del sistema de transmissió per conèixer el motiu i a la programació del limitador amb un historial de les últimes programacions.
També es pot explorar de manera interactiva l'evolució temporal dels nivells sonors i incidències amb un resum específic d'incidències del període visualitzat: aquest es pot ampliar (zoom out) o focalitzar (zoom in) tant per visualitzar els detalls puntuals succeïts en un instant puntual com per veure les periodicitats en períodes més llargs (setmanal o mensual). Això permet obtenir una RADIOGRAFIA del funcionament de les activitats per prendre les decisions adequades.
.

Nivells sonors

La visualització dels nivells sonors vs el nivell màxim de pressió sonora permès és crucial per avaluar el comportament de l'activitat, no només en l'interior d'aquesta sinó en la immissió en habitatges confrontants o exteriors. Els nivells sonors visualitzats pertanyen a funcions habituals en qualsevol estudi acústic: LAeq, LAeq1'max, LAeq1'min d'emissió i immissió, nivells percentils acústics L1, L5, L10, L50, L90 o paràmetres com LAFmax.Aquestes dades es mostren tant numèricament en taules de fàcil interpretació com en gràfics interactius i es poden copiar i enganxar en qualsevol processador de textos, així com generar informes pdf personalitzats.
.

Incidències

La visualització de l'evolució temporal dels nivells sonors ha d'anar acompanyada de les incidències i de manipulacions tant de l'equip musical com del limitador. L'aparició d'aquestes és, de vegades, més greu que la pròpia superació dels nivells sonors màxims permesos.

LIDACO avalua les incidències segons la seva tipologia i segons la seva durada. Alguns exemples són:

- Passades en emissió i immissió: els nivells d'emissió i immissió mesurats es troba per sobre del límit.
- Desconnexió de xarxa: el limitador no ha estat connectat a la xarxa elèctrica.
- Equip alterat: el limitador ha estat manipulat directament o indirectament per modificar el seu funcionament.
- Font no controlada: s'han detectat fonts sonores funcionant de manera paral.lela.

.

Programació on-line d'horaris i nivells màxims

L'ampliació d'horaris i nivells màxims permesos en ocasions puntuals, com celebracions o festivitats locals, és una pràctica habitual. LIDACO permet programar de forma remota els horaris de sessió (obertura i tancament) i els límits d'emissió i immissió, sense necessitat de desplaçar-se fins a les activitats.La reprogramació remota dels limitadors per part dels tècnics municipals permet seguir donant solidesa al sistema LIDACO i seguir estalviant temps i augmentant l'eficiència.

Evidentment, l'accés a la variació de la programació dels limitadors, està controlat per tipologia de perfil, control d'accés d'usuari i contrasenya de programació del limitador. Totes les programacions queden registrades en el sistema.

(Només disponible per LRF-05)

.

Impressió automàtica d'informes en pdf

Tot el treball realitzat a LIDACO no tindria sentit si aquest no pogués ser compartit. Per a això LIDACO permet generar informes PDF tant de les dades de les activitats, de la programació dels limitadors, com dels nivells sonors i incidències analitzats.Aquests informes poden ser guardats, impresos o enviats per correu electrònic.
...

Còpia de seguretat de les dades

Malauradament, algunes inspeccions desfavorables acaben en processos sancionadors que poden eternitzar-se si transcorren per via judicial. En aquests casos és imprescindible, no només disposar de la informació impresa (informes pdf) sinó de tota la informació recollida pel limitador.
Per a això, LIDACO permet fer còpies de seguretat de les dades transmeses. D'aquesta manera, utilitzant el programari del limitador, es poden visualitzar i analitzar de nou totes les incidències  tantes vegades com es vulgui i quan es vulgui, tot i haver passat diversos anys..

LLoc web per a Instal.ladors

La importància dels instal.ladors de limitadors és crucial perquè el model funcioni correctament. La correcta instal.lació i el posterior manteniment de la instal.lació són imprescindibles.

Per ajudar els instal.ladors a verificar l'estat del limitador i del sistema de transmissió de dades, LIDACO ofereix als instal.ladors un lloc web propi on poden consultar: la data de l'última connexió amb l'equip limitador, si el limitador està connectat amb el mòdem o la cobertura del mòdem ubicat en l'activitat..