Transmissió segura

Sense intermediaris. Les dades dels limitadors es transmeten automà ticament a una base de dades en un servidor segur SSL certificat.

Programació on-line

No és necessari desplaçar-se per canviar els horaris d’obertura i tancament de l’activitat. LIDACO programa on-line els limitadors estalviant temps i recursos.

Anàlisi d' incidències

LIDACO analitza i classifica les activitats segons la gravetat de les incidències minimitzant el temps de supervisió i genera informes pdf.