Sol·licitud d'alta com Ajuntament
Siusplau, introdueixi les següents dades per a la sol·licitud com a nou Ajuntament del Sistema LIDACO:

Nom empresa:
Nom de contacte:
Adreça:
Número:
Codi Postal:
Població:
Província:
Telèfon:
Fax:
Correu electrònic:


De conformitat amb el que disposa la Directiva 1995/46 de Protecció de Dades i la legislació espanyola en aquesta matèria, Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer titularitat de CESVA instruments, SLU, amb la finalitat de respondre a la seva sol·licitud d'informació relativa als nostres productes i serveis.
Tanmateix l'informem que les seves dades podran ser cedides a les nostres empreses representants del sector industrial, amb finalitat de donar resposta a la informació que ens sol·licita, entenent que dona el seu consentiment exprés per a dur a terme aquesta cessió al completar i enviar el present formulari.
Podrà accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades, dirigint-se per escrit, adjuntant còpia del seu D.N.I, a CESVA instruments, SLU, C/ Maracaibo, 6, C.P. 08030 de Barcelona.